HISTORIE

První zmínka o budově sahá až do 19. století, kdy zde byl pravděpodobně lovecký zámeček. Až do roku 1918 sloužila budova jako zájezdní hostinec a ve stejném roce krátce i jako „kasárna“.

V posledním roce 1. světové války převedli Josefina a Karl Trauttmansdorf budovy spolku Serafinské dílo lásky v Českých Budějovicích. Po opravách zde byl již 01. 09. 1918 slavnostně otevřen a zahájen provoz domova pro osiřelé děti (sirotčinec sv. Josefa – Josefinum). 01. 04. 1940 sitotčinec převzal Okresní úřad v Horšovském Týně a dostal nový název: Okresní dětský domov v Horšovském Týně – Nové Vsi.

Po odsunu občanů německé národnosti byl provozován dětský domov jako státní školské zařízení, vlastnické právo bylo přídělem převedeno na Svaz katolické charity v Praze. V roce 1963 byl majetek darován československému státu (Dětský domov Horšovský Týn ve správě ONV Domažlice).

Od 01. 01. 1994 je zařízení samostatným právním subjektem a od roku 2001 byl dětský domov převeden do působnosti nově vzniklého Plzeňského kraje, v současné době je školským zařízením, jehož zřizovatelem je Plzeňský kraj.