POVINNÉ ÚDAJE

GDPR

Na základě vzájemné dohody funkci pověřence pro ochranu osobních dat vykonává:

pan Mgr. Stanislav Marek,
poverenec@sssp.pilsedu.cz
tel. 377 468 212 (každý druhý pátek v měsíci od 09:00 – 12:00 hodin)

Organizace nepodléhá působnosti zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.