<< Zpět do přehledu

Krok do Života

Evropský sociální fond v ČR

Popis projektu
Projekt navazuje na činnosti předchozího projektu Šance pro budoucnost realizovaného v rámci OP RLZ, který komplexně oživil situaci mladých lidí před ukončením ústavní výchovy a po jejich odchodu z dětského domova. V rámci projektu Šance pro budoucnost byl základ tohoto komplexního nástroje vytvořen a pilotně odzkoušen v praxi. Na vytvořenou metodiku, vzdělávací programy a tím položený základ systému práce s cílovou skupinou je nutno navázat a dále je rozvinout ve stávajícím projektu Krok do Života 1, který byl zahájen 1. června 2010. Metodika a programy budou inovovány dle praxe a potřeb klientu. Dalším přínosem projektu je vytvoření nových speciálních rehabilitačních programu pro mentálni postižené a sociálni handicapované klienty. 

Hlavní cíle projektu 
Cílem projektu je rozvíjet komplexní nástroj péče o mladé lidi odcházející z dětských domovu Plzeňského kraje, který jim umožní po odchodu z dětského domova dobře se zapojit do společnosti, samostatně žít a prosadit se na trhu práce. Jmenovanou péči budeme realizovat pomocí speciálních vzdělávacích a poradenských programů.
Dalším cílem projektu je vytvoření a realizace speciálních rehabilitačních a poradenských programu pro mentálni postižené a sociálně zanedbané klienty. Dále inovace vzdělávacích programu, které byly vytvořeny již v rámci předchozího projektu Šance pro budoucnost.

Cílová skupina
Cílovou skupinou je mládež opouštijící dětské domovy (mládež žijící ve znevýhodněném sociálním prostředí). 
Mládež z dětských domovu, která se bude chtít sama zúčastnit programu, nejdříve projde vytvořenými speciálními vzdělávacími programy v dětských domovech, které byly vytvořeny v rámci projektu Šance pro budoucnost. Mentální postižení a sociálni handicapovaní klienti projdou rehabilitačními a poradenskými programy, které vzniknou v rámci tohoto projektu. Všechny programy budou realizovány pod vedením speciálních pedagogických pracovníku. Klienti získají dovednosti potřebné pro samostatnou existenci, hledání a udržení zaměstnání. Po odchodu z dětského domova péči o mladé lidi (klienty) přeberou komunitní pracovníci, kteří jim pomáhají hledat a získat zaměstnání, začít samostatně bydlet ve startovacích bytech a naučit se tak základům samostatné existence. Tento postup se osvědčil v předchozím projektu a proto zůstane zachován i ve stávajícím projektu .